SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 17. Petak, 1. srpnja 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

53.

Na temelju članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj:82/15), i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko - goranske županije broj: 26/09, 32/09, 10/13) Gradonačelnik Grada Malog Lošinja dana 10. lipnja 2016. godine donosi

PLAN POZIVANJA
povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja

1.Ovim Planom utvrđuje se postupak pozivanja i aktiviranja kojim se povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Povjerenici i zamjenici) dovode u stanje operativnosti i spremnosti za izvršavanje zadaća zaštite i spašavanja tijekom i izvan redovnog radnog vremena, u slučaju neposredne prijetnje i nastupa okolnosti u kojima je potrebno poduzimati aktivnosti za zaštitu i spašavanje stanovništva, imovine i okoliša na području Grada Malog Lošinja.

2.Povjerenici i zamjenici se pozivaju i aktiviraju za pojedina područja Malog Lošinj, mjesne odbore, te pružaju stručnu pomoć i pripremu akcije zaštite i spašavanja, po nalogu načelnika Stožera civilne zaštite, a u slučaju njegove spriječenosti, zamjenikom načelnika.

3.Redoslijed pozivanja povjerenika i zamjenika utvrđuje načelnik Stožera, po mjestu nastanka neposredne prijetnje i ugroženosti pojedinog područja.

4.Članovi Stožera pozivaju se putem Županijskog centra 112 Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka ili pozivanje obavlja osoba koja je zadužena za obavljanje planskih i operativnih poslova civilne zaštite u Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša.
Pozivanje se vrši putem fiksne telefonije, mobilne telefonije, SMS porukom ili osobnim pozivanjem.

5.U slučaju nemogućnosti da Županijski centar 112 Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka izvrši pozivanje Stožera obavještava se odgovorna osoba za obavljanje planskih i operativnih poslova u Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša.
Kada pozivanje obavlja Županijski centar 112 onda se najprije obavještava osoba koja je zadužena za obavljanje planskih i operativnih poslova u Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša.

6.Sastavni dio Plana pozivanja je Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 11/16) i tablica sa osnovnim podacima povjerenika i zamjenika, koji nisu predmet objave.

7.Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Klasa: 810-01/15-01/04

Urbroj:2213/01-01-16-22

Mali Lošinj, 10. lipanj 2016.

Gradonačelnik
Gari Cappelli, ing., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=978&mjesto=10005&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr