SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 13. Srijeda, 1. lipnja 2016.
OPĆINA DOBRINJ

30.

Na temelju odredbe članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09,63/11,130/11,56/ 13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst), članka 31.Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ br 35/09,10/13,36/13) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ br 35/09, 53/10, 10/13, 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 23. sjednici održanoj 1. 6. 2016. godine, donosi

I. IZMJENE PROGRAMA IZGRADNJE VODNIH GRAĐEVINA ZA 2016. GODINU

Članak 1.

U Programu izgradnje vodnih građevina za 2016. godinu (SN PGŽ 39/15) članak 2. mijenja se i glasi:

»Programom izgradnje vodnih građevina na području Općine Dobrinj 1016, financirat će se gradnja građevina za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/16-01/1

Urbroj: 2142-04-05-16-11

Dobrinj, 1. lipnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=974&mjesto=51514&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr