SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 13. Srijeda, 1. lipnja 2016.
OPĆINA DOBRINJ

24.

Na temelju članka 28.stavak 1.Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03.-proč.tekst, 82/04.,178/04.,38/09.,79/09.,49/11.,144/12.,94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-proč.tekst) članka 9. i 48. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08., 136/12, 15/15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 35/ 09., 10/13, 36/13) i čl. 35.Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 35/09,53/ 10, 10/13, 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 23. sjednici održanoj dana 1. 6. 2016. godine, donosi

I. IZMJENE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture 1003 u 2016. godini (SN PGŽ 39/15) čl.2. mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 400-08/16-01/1

Ur.broj:2142-04-05-16-04

Dobrinj, 1. lipnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=974&mjesto=51514&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr