SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 6. Ponedjeljak, 21. ožujka 2016.
OPĆINA DOBRINJ

4.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst), članka 9,48. i 49. Zakona o proračunu (NN 87/08., 136/12. i 15/15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj («SN PGŽ« 35/ 09., 10/13, 36/13) i čl.35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»SN PGŽ« 35/09, 53/10, 10/13, 36/ 13), Općinsko Vijeće Općine Dobrinj na 22. sjednici održanoj dana 21. 3. 2016. g. donosi

IZVJEŠTAJ GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2015. GODINE

Članak 1.

Sredstva ostvarena programom 1004 čine:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Ovaj Izvještaj objavit će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 400-08/16-03/1

Ur.broj: 2142-04-05-16-3

Dobrinj, 21. ožujka 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=967&mjesto=51514&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr