SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 35. Ponedjeljak, 30. studenog 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

84.

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/ 11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 26/09, 32/09 i 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 30. studenoga 2015. godine, donijelo je

Odluku
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 32/01, 7/02, 27/04, 7/11, 24/11, 8/13, 12/13-pročišćeni tekst i 32/14), u članku 4 st. 6. iza riječi »kulturnu djelatnost,« dodaje se »predšolsku djelatnost, djelatnost odgoja i obrazovanja i javnih građevina sportske namjene,«.

Članak 2.

Ova Oodluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

KLASA: 363-02/15-01/02

URBROJ: 2213/01-01-15-4

Mali Lošinj, 30. studenoga 2015.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Anto Nedić, prof., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=955&mjesto=10005&odluka=84
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr