SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 35. Ponedjeljak, 30. studenog 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

83.

Na temelju članka 23. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/ 11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 26/09, 32/09 i 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 30. studenoga 2015. godine donijelo je

Odluku
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 32/ 01, 29/02 i 32/14) članak 8. mijenja se i glasi:

»Prema opremljenosti građevinskog zemljišta, datog koeficijentom opremljenosti zemljišta (Kz) Grad Mali Lošinj dijeli se na četiri zone koje obuhvaćaju:

I ZONA, Ulice i naselja Koeficijent (Kz) 1,00

U Malom Lošinju:

Predjel Čikat, predjel od Lanterne do Zlatne uvale, Ulica dr. Conrada Clara, Šetalište dr. A.E.v. Manussi - Montesole

II ZONA Ulice i naselja Koeficijent (Kz) 0,50

U Malom Lošinju:

Rujnica, Poljana, Privlaka, Vresikovo, Jamina, Ul. Stjepana Radića, Malin, Valdarke, Creska ulica, Ul. Bernarda Capponia, Bože Milanovića, Osorska, Ambroza Haračića, Omladinska, Dr. Dinka Kozulića, Josipa Kašmana, Istarska ul., Ulica lošinjskih brodograditelja, Riva lošinjskih kapetana, Vladimira Gortana, Trg Republike Hrvatske, Trg Žrtava fašizma, G. Garibaldi, Priko, Velopin, Dominika Skopinića, Ul. braće Ivana i Stjepana Vidulića, Veloselska, Zagrebačka, Del Conte Giovanni, Zagazine, predjel Kalvarija, Artatore, predjel od Uvale Žalić do Lanterne, Kandija, Otavia Ostromana, Sveti Martin, Svete Marije, Bočac, Kaštel, Vittorio Craglietto, Vršak, Šime Kvirina Kozulića, Matice Hrvatske, Maria Martinolića.

U Velom Lošinju:

predjel Šestavine, Obala maršala Tita, VI. Nazora, VI. Gortana, Kaštel, Rovenska.

U Nerezinama:

Turističko naselje Bučanje, autokamp Rapoča, autokamp Lopari, Riva nerezinskih pomoraca, Vjekoslava Spinčića, Trg Studenac, Biskupija, Dolac, Galboka, Istarska, Karlićeva, Matka Laginje, Lučica, Mandalenska, Marija Marinculića, Vladimira Nazora, Oslobođenja, Put škvera, Rapoća, Vručić.

III. ZONA Ulice i naselja Koeficijent (Kz) 0,40

U Malom Lošinju:

Bukovica, Spiridona Gopčevića, Matije Gupca, Donja Bričina, Gornja Bričina, Studenac, Brdina, Gravot, Mate Vidulića,

Otok Koludarac.

U Velom Lošinju:

Garina, Kaciol, Slavojna, Zad Bone, Obrada Hrgovića, Kunsil, Podjavori, Rialto, Grbica.

U Sv. Jakovu:

Lučica, Studenčić

U Nerezinama:

Sve ulice i naselja u Nerezinama koja nisu razvrstana u II zonu.

U Osoru:

Mjesto Osor

U Punta Križi:

Draga, Pogana, Bokinić , Uvala Ul

IV. ZONA, Ulice i naselja Koeficijent (Kz) 0,30

Ćunski, Sv. Jakov, sve ulice i naselja u Punta Križi koja nisu razvrstana u III zonu, Ustrine, Belej, Ilovik, Susak, Unije.«

Članak 2.

U Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi (SN PGŽ 29/02) briše se članak 1. i članak 2. Odluke.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjivat će se od 1. 1. 2016. godine.

KLASA: 363-03/15-01/26

URBROJ: 2213/01-01-15-4

Mali Lošinj, 30. studenoga 2015.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Anto Nedić, prof., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=955&mjesto=10005&odluka=83
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr