SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

58.

Na temelju članka 64. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 32/09) pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša dana 1. srpnja 2015. godine donosi

ZAKLJUČAK
o ispravci tehničke greške Odluke o izmjeni i dopuni
Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
u vlasništvu Grada Malog Lošinja

1. U članku 1. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 16/15) vrši se ispravak tehničke greške na način da se brišu riječi »do broja 55« i pišu se riječi: »na dalje.«

2. U članku 2. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 16/15) vrši se ispravak tehničke greške na način da se brišu riječi »Priko od broja 56 na više brojeve.«

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 372-03/15-01/01

Ur. broj: 2213/01-01-01-6

Mali Lošinj, 1. srpnja 2015.

Pročelnica

Tanja Jović, dipl. oecc, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=943&mjesto=10005&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr