SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 22. Petak, 10. srpnja 2015.
OPĆINA JELENJE

36.

Temeljem članka 131. do 133. Zakona o cestama (NN 084/2011), Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 44/13.) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (Službene novine PGŽ br. 33/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Jelenje na 13. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2015. god. donijelo je

ODLUKU

Članak 1.

Usvaja se Registar nerazvrstanih cesta na području općine Jelenje broj elaborata 135/2014.

Ukupna duljina nerazvrstanih cesta na području Općine Jelenje obuhvaćena registrom iznosi 58.201 m.

Članak 2.

Nerazvrstane ceste na području Općine Jelenje razvrstane su prema njihovoj prometnoj važnosti u tri kategorije:

1.kategorija (NC1) - sabirne ceste velike gustoće prometa koje povezuju područja unutar Općine Jelenje

2.kategorija (NC2) - pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih i drugih građevina

3.kategorija (NC3) - poljski i šumski putevi te ostale ceste koje prolaze ne-građevinskim područjima.

Članak 3.

Registar je izrađen u Quantum GIS programskom paketu.

Digitalna ortofoto karta temelj je podloge za izradu registra i aproksimativnu izmjeru duljina.

Članak 4.

U registru su evidentirane 287 nerazvrstanih cesta kategorija:

1.9 cesta 1. kategorije,

2.247 cesta 2. kategorije i

3.31 cesta 3. kategorije.

Uz nerazvrstanu cestu pridružen je podatak o nazivu, vrsti pokrova (asfalt, makadam), vrsti prometa (motorna vozila, pješački prolaz), naselju, opis ceste, kategorija ceste (NC1, NC2, NC3) i duljina nerazvrstane ceste.

Članak 5.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Jelenje za pokretanja svih radnji koje su potrebne za:

1.upis u zemljišne knjige oznake javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Jelenje- nerazvrstana cesta,

2.evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastarski elaborat,

3.rješavanje svih imovinsko-pravnih odnosa nastalih samovlasnim zauzećem javnoga dobra.

Članak 6.

Sastavni dio ove odluke je Popis nerazvrstanih cesta i atlas nerazvrstanih cesta.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/15-01/01

Ur. broj: 2170/04-01-15-6

Dražice, 16. lipnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=942&mjesto=51218&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr