SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 13. Petak, 24. travnja 2015.
OPĆINA JELENJE

23.

Nakon obavljenog uspoređivanja s izvornim tekstom Odluke o raspodjeli rezultata za 2014. god. i objavljenim tekstom u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, broj 8/15 utvrđena je pogreška u izvornom i objavljenom tekstu u odnosu na prijedlog Odluke te se daje sljedeći

ISPRAVAK
ODLUKE
o raspodjeli rezultata za 2014. godinu

Članak 1.

Izvršenjem Proračuna Općine Jelenje za 2014. utvrđen je rezultat kako slijedi:

1.višak prihoda poslovanja 2.686.982,70 kn

2.manjak prihoda od nefinancijske
imovine 2.054.342,64 kn

3.manjak primitaka od financijske imovine
50.000,00 kn

Članak 2.

Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od 2.686.982,70 kn iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se od istoga pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine ostvaren u 2014. godini, u iznosu od 2.057.016,53 kn i manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 50.000,00 kn.

Članak 3.

Višku prihoda iz 2014. godine u iznosu od 582.634,00 kn pribraja se višak prihoda prenesen iz 2013. godine u iznosu od 3.467.493,00 kn.

Ukupno raspoloživi višak prihoda iznosi 4.050.127,00 kn.

Članak 4.

Višak prihoda iz prethodnog članka rasporedit će se na pozicije rashoda i izdataka prilikom sljedećih izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelenje.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-05/15-01

Ur. broj: 2170-04-01-15

Dražice, 10. travnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik:
Nikica Maravić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=933&mjesto=51218&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr