SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 10. Utorak, 31. ožujka 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

26.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32/09, 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 26. ožujka 2015. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu na području Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 39/14) u daljnjem tekstu: Program brišu se članci 2. do 8. te glase:

1. CESTE I PARKIRALIŠTA

Članak 2.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 7.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 13.626.445,53 kn od čega komunalni doprinos iznosi 8.617.000,00 kn, kapitalne pomoći 714.600,00 kn, kapitalne donacije 50.000,00 kn, prihodi od prodaje nefin. imovine 3.760.000,00 kn, višak 424.845,53, vlastiti izv. 60.000 kn.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu s danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 360-02/15-01/16

Ur. broj: 2213/01-01-15-6

Mali Lošinj, 26. ožujka 2015.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=930&mjesto=10005&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr