SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 8. Četvrtak, 19. ožujka 2015.
OPĆINA JELENJE

13.

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/ 10, 25/12. i 68/12.) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« br. 33/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 17. 3. 2015. godine donijelo je

P R O G R A M
utroška sredstava šumskog doprinosa Općine
Jelenje za 2015. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i utrošak sredstava ostvarenih temeljem uplate šumskog doprinosa u Proračunu Općine Jelenje za 2015. godinu.

Članak 2.

U 2015. godini planira se prihod od šumskog doprinosa u iznosu od 150.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošiti će se za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje u 2015. godini.

Članak 4.

Ovaj Program izvršavati će se ovisno o prilivu sredstava u Proračun Općine Jelenje, te se tijekom godine može mijenjati i dopunjavati ovisno o raspoloživim sredstvima.

Nalogodavac za izvršenje ovog Programa je Općinski načelnik u cijelosti.

Članak 5.

O izvršenju ovog Programa Općinski načelnik podnijeti će izvješće Općinskom vijeću u prvom tromjesečju nakon isteka godine na koju se ovaj Program odnosi.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 400-08/15-01

Ur. broj: 2170-04-01-15

Dražice, 17. ožujka. 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=928&mjesto=51218&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr