SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 4. Srijeda, 18. veljače 2015.
OPĆINA JELENJE

9.

Na temelju članka 10. Stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11), članka 33. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/ 09 i 13/13) Načelnik Općine Jelenje, donio je

PLAN
Prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Jelenje za 2015. godinu

Članak 1.

Ovim Planom prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: Odjel) utvrđuje se prijam službenika i namještenika u odsjeke Odjela, ustrojene Pravilnikom o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog odjela Općine Jelenje, i to kao kratkoročan plan za 2015. godinu.

Članak 2.

Plan prijma u upravno tijelo sadrži:

-stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, te

-potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2015. godinu.

Članak 3.

U Odjelu na dan 31.12.2014.godine zaposleno je 7 službenika, od kojih se službenik Zvezdan Juretić koji je duže vremensko razdoblje na bolovanju, nalazi se na raspolaganju zbog neispunjenja uvjeta propisanih za obavljanje poslova ustrojenih radnih mjesta, a službenica Ana Njegovan nalazi se na doporodnom bolovanju.

U ovaj broj nisu uključena dva dužnosnika (načelnik Općine i zamjenica načelnika) koji dužnost obavljaju profesionalno, sa svim pravima i obvezama kao i službenici.

Stanje popunjenosti radnih mjesta po radnim mjestima i stručnim spremama je slijedeće:

1.Gordana Tomas, dipl. iur, VSS, pročelnica JUO-a, službenica

2.Ana Njegovan, dipl. iur., VSS, viši savjetnik za komunalne poslove - službenica

3.Silvana Mikuličić, dipl. oec, VSS, referent za financije, službenica

4.Dina Peloza, administrativni referent, SSS, administrativni referent/arhivar, službenica

5.Sanja Mudnić, upravni referent, SSS, referent za opće poslove, službenica.

6.Borislav Klić, strojrski tehničar, SSS, referent za komunalne poslove

Službenik na raspolaganju: Zvezdan Juretić, autolakirer/ vozač cestovnog motornoga vozila/samostalni ugostitelj.

Članak 4.

U jedinstvenom upravnom odjelu u tijeku je ishodovanja suglasnosti i objava natječaja za stručno osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa sa 3 polaznika/ce čiji su uvjeti utvrđeni Planom prijema na stručno osposobljavanje.

Članak 5.

Sukladno iskazanim potrebama i proračunom osiguranim sredstvima planira se prijem jednoga/e namještenika u Odjelu za ustrojeno radno mjesto:

- domar, SSS - namještenik/ca

U 2015. godini ne planira se prijem vježbenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jelenje.

Članak 6.

Prijem namještenika iz stavka 1. članka 5. Plana izvršiti će se po okončanju natječajnog postupa.

Članak 7.

Nepopunjena, odnosno upražnjena radna mjesta popunjavati će se javnim natječajem koji se za službenike objavljuje u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Općine Jelenje, odnosno HZZ I mrežnoj stranici za provođenja natječaja za prijam namještenika.

Članak 8.

Plan prijema objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«, te na web stranici Općine Jelenje, a isti stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 112-01/15-01/01

Ur. broj: 2170-04-1-15-1

Dražice, 3. siječnja 2015.

Načelnik Općine Jelenje
mr. sc. Ervin Radetić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=924&mjesto=51218&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr