SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 34. Ponedjeljak, 10. studenog 2014.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

58.

Na temelju članka 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10), članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 94/13) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici 6. studenoga 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju
dimnjačarskih poslova

Članak 1.

U Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova (»Službene novine PGŽ« broj 15/09) (u daljnjem tekstu: Odluka) članak 4. mijenja se i glasi:

Članak 4.

Postupak donošenja odluke o dodjeli koncesije i zaključivanje ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Malinska-Dubašnica s koncesionarom provodi se sukladno Zakonu o koncesijama, Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska-Dubašnica.

Članak 2.

Članak 17. mijenja se i glasi:

Članak 17.

Ugovorom o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova između koncesionara i Općine Malinska-Dubašnica određuje se visina naknada (cjenik) za obavljanje dimnjačarskih poslova utvrđen u natječajnom postupku.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-14-46

Malinska, 6. studenoga 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Zdenko Cerović, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=911&mjesto=51511&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr