SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 7. Ponedjeljak, 24. ožujka 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

46.

Na temelju članka 52. točke 19. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 21. Poslovnika o načinu rada župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 41/09), župan Primorsko-goranske županije dana 3. ožujka 2014. godine, donio je

ODLUKU
o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije
u Skupštinu trgovačkog društva CESTE-RIJEKA d.o.o.

I.

Za predstavnika Primorsko-goranske županije u Skupštini trgovačkog društva CESTE-RIJEKA d.o.o., sa sjedištem u Kukuljanovu, Industrijska zona, Kukuljanovo 377, imenuje se Luka Denona.

II.

Utvrđuje se da imenovanom predstavniku Primorsko- goranske županije iz točke I. ove Odluke mandat traje 4 (četiri) godine od dana verifikacije na Izbornoj sjednici Skupštine trgovačkog društva CESTE-RIJEKA d.o.o..

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 022-04/14-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/6-14-19

Rijeka, 3. ožujka 2014.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=884&mjesto=00001&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr