SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 3. Ponedjeljak, 10. veljače 2014.
OPĆINA KOSTRENA

8.

Na temelju članka 23. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - uredba, 178/04, 28/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/09 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 30. siječnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U članku 4. stavku 2. Odluke o komunalnoj naknadi (Službene novine Primorsko goranske županije broj 17/ 11, 22/11 i 28/12), riječi »Upravnom odjelu za financije i upravljanje imovinom«, zamjenjuju se riječima »Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kostrena«.

Članak 2.

U članku 6. stavak 1. riječ »sedam« zamjenjuje se riječju »šest«.

Članak 3.

U članku 11. stavku 1. u drugoj tablici s vrijednostima koeficijenta namjene, naslov stupca »Djelatnost« mijenja se u »Poslovni prostor ovisno o vrsti djelatnosti koja se obavlja«.

Članak 4.

U članku 14. stavku 1. riječi »Upravni odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo, održivi razvoj i prostorno planiranje« zamjenjuju se riječima »Jedinstveni upravni odjel«.

Članak 5.

U članku 15. stavku 2. riječi »Upravni odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo, održivi razvoj i prostorno planiranje« zamjenjuju se riječima »Jedinstveni upravni odjel«.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/3

Ur. broj: 2170-07-01-14-6

Kostrena, 30. siječnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Gordana Vukoša, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=879&mjesto=51221&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr