SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 2. Petak, 31. siječnja 2014.
OPĆINA VINODOLSKA

7.

Na temelju članka 18. Odluke Općinskog vijeća o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabave ukupne procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna, sukladno članku 20. stavak (2) Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 90/11 i 83/ 13), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09, 15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 4. sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine donijelo je

PLAN
malih nabava, bagatelne nabave procijenjene
vrijednosti do 70.000,00 kn za 2014. godinu

Članak 1.

Ovim Planom malih nabava - BN-e Vinodolske općine za 2014. godinu (u daljnjem tekstu PLAN) određuje se nabava , roba, radova i usluga za koje su planirana sredstva i čija ukupna procijenjena vrijednost po proračunskim stavkama čini iznos manji od 70.000,00 kn. U vrijednost planirane nabave uključen je porez na dodanu vrijednost (PDV).

Članak 2.

Vinodolska općina provodit će postupak male nabave roba, radova i usluga iz točke 1. ovog Plana za nabave vrijednosti do 70.000,00 kuna i primjenjivati postupak izravnog ugovaranja, a tek izuzetno u posebnim slučajevima kod nabave roba do procijenjene vrijednosti, može se nabava izvršiti putem narudžbenice, odnosno Zaključkom Načelnika o prihvatu ponude.

Članak 3.

Tijekom 2014. godine Vinodolska općina će pristupiti maloj nabavi-bagatelnoj nabavi slijedećih roba, radova i usluga:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Odluku o osnivanju Povjerenstva od tri člana za male nabave procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna, donosi Općinski načelnik na prijedlog stručnih službi.

Članak 5.

Administrativne poslove za provođenje postupka malih nabava-BN-a, provodit će Jedinstveni upravni odjel odnosno odgovarajuća služba (Odsjek) unutar Upravnog odjela čiji djelokrug rada obuhvaća nabave iz članka 3. ovog Plana.

Članak 6.

O provedbi postupka male nabave-BN-e, u Odsjeku za proračun i financije Upravnog odjela vodit će se evidencije postupka male nabave i sklopljenih ugovora o malim nabavama, na Obrascu E-MN-BN.

Članak 7.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/8

Ur. broj: 2107-03/13-01-12-51

Bribir, 12. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik vijeća

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=878&mjesto=91253&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr