SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 50. Subota, 21. prosinca 2013.
OPĆINA MATULJI

57.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95, 21/ 96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 17. prosincca 2013. godine, donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2014. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

K 20151 - IZGRADNJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE - CESTE 670.000,00 kn

55 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA
NERAZVRSTANIH CESTA 670.000,00 kn

Planirana sredstva predviđena su za nastavak izrade projektnih dokumentacija i gradnju cesta koja su započeta, a to se odnosi na sljedeće ceste: nastavak ceste CC (cesta od školsko-sportske dvorane do Kvarnerske ceste), cestu GG i HH (Spojna cesta Kastavske ceste i Popovićevog puta), nerazvrstanu mjesnu cestu E-E uključujući javno- prometnu površinu oznake U-E (Cesta poveznica stubišta Mate Balote s cestom Dalmatinskih brigada uz lokaciju budućeg trgovačkog centra u Matuljima), Put Rubeševo, cestu unutar radne zone UPU-9 Jušići, cestu oznaka B- B2, C-O, D-O, F-E-F i A-E-D-F unutar radne zone RZ-2 u Matuljima, cestu oznake GM-5 prema UPU Matulji, cestu unutar poslovne zone Permani K12 (UPU-24), cestu unutar poslovne zone Mučići II K6 (UPU-12), nerazvrstane ceste u Frančićima, nerazvrstane ceste do groblja u Zvonećima, nerazvrstane ceste unutar stambene zone Mihotići - dio (NA113) (UPU 2), dviju dionica nerazvrstane ceste Put Luskino oznake SU5 prema Urbanističkom planu uređenja Matulji (Službene novine PGŽ 02/05), pristupne prometnice oznake F-F (spoj ulice 43. Istarske divizije i ulice

Milana Frlana), rekonstrukcije nerazvrstanih cesta ID77 (Odvojak) i ID78 (Stara pošta), te rekonstrukcije ceste Brešca - groblje u Brešcima.

K 20153- CENTAR MATULJA 500.000,00 kn

54.04 - CENTAR MATULJA 500.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije, te izvođenje radova na uređenju centra Matulja.

K 20154 - OSTALI CESTOVNI OBJEKTI 340.000,00 kn

56.3 - IZGRADNJA NOGOSTUPA 300.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije, te za izgradnju nogostupa 43. Istarske divizije - Jugova rebar, nogostupa u ulici Dalmatinskih brigada u Matuljima, te nogostupa u Jurdanima, Mučićima i Rukavcu.

Izgradnja pojedinog nogostupa ovisiti će o dinamici ishodovanja potrebnih dozvola za građenje.

54.03 - AUTOBUSNA STAJALIŠTA 40.000,00 kn

Sredstva su predviđena za opremanje autobusnih stanica na području općine Matulji.

K 20155 - OSTALA INFRASTUKTURA 150.000,00 kn

54.08 - GIS - GEOGRAFSKI
INFORMACIJSKI SUSTAV 50.000,00 kn

Sredstva su predviđena za nadogradnju geografsko- informacijskog sustava (GIS-a), s ciljem boljeg vođenja i upravljanja komunalnim sustavom na području Općine Matulji.

56.4 - PROŠIRENJA GROBLJA 100.000,00 kn

Sredstva su predviđena za nastavak izrade projektne dokumentacije započete tijekom 2012. i 2013. godine, a koja se odnosni na groblja Rupa, Rukavac, Zvoneća, Brgud, Mune i Brešca.

K 20156 - PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA
JAVNE RASVJETE 50.000,00 kn

56.6 - PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA
JAVNE RASVJETE 50.000,00 kn

Predviđena su sredstva za proširenje i interpolaciju javne rasvjete na području Općine Matulji prema zahtjevima mjesnih odbora.

K 20157 - ODVODNJA OBORINSKIH
VODA 200.000,00 kn

58.1 - OBORINSKA KANALIZACIJA 200.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izgradnju oborinske kanalizacije koja će se izvoditi uz fekalnu kanalizaciju u naselju Matulji te ostalim lokacijama, u sklopu zajedničkog projekta Komunalca d.o.o. i Hrvatskih voda d.o.o.

K 20158 - SUFINANCIRANJE ŽUPANIJSKIH
I DRŽAVNIH CESTA 1.500.000,00 kn

55.2 - SUFINANCIRANJE ŽUPANIJSKIH
I DRŽAVNIH CESTA 1.500.000,00 kn

Predviđena sredstva odnose se na sufinanciranje zajedničkih projekata s Županijskom upravom za ceste Primorsko-goranske Županije i Hrvatskih cesta sukladno njihovim programa na području Općine Matulji.

Članak 3.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-01/8

Ur. broj: 2156-04-01-13-24

Matulji, 17. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća

Slobodan Juračić, v. r.

 

Program gradnje objekata i uređaja   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=872&mjesto=51211&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr