SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

46.

Temeljem članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08) te članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Matulji 12. rujna 2013. donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju stožera zaštite i spašavanja Općine Matulji

Članak 1.

Stožer zaštite i spašavanja Općine Matulji (u daljnjem tekstu: Stožer) osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće na području Općine Matulji.

Članak 2.

Za članove Stožera imenuju se:

1.Alen Ružić, zamjenik Općinskog načelnika - načelnik Stožera;

2.Ervino Mrak, direktor KD Komunalac d.o.o. Opatija - član;

3.Damir Brnas, načelnik Policijske postaje Opatija - član;

4.Gordan Filinić, v.d. Zapovjednik JVP Opatija - član;

5.Željko Šporer, predstavnik PUZS Rijeka - član;

6.Sonja Požgaj Bačić, dr. med. spec. radiologije, koordinatorica Ispostave Opatija Doma zdravlja PGŽ - članica,

7.Ronald Puharić, voditelj Odsjeka za komunalni sustav, JUO Općine Matulji - član.

Članak 3.

Stožer donosi Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Općine Matulji.

Članak 4.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/13-01/3

Ur. broj: 2156-04-01/13-6

Matulji, 12. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=852&mjesto=51211&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr