SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

42.

Na temelju članka 32. stavak 1. točka 18. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09 i 8/13) i članka 28. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/ 09), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 25. 7. 2013. donosi

RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova Odbora za društvene
djelatnosti Općinskog vijeća Općine Matulji

I.

U Odbor za društvene djelatnosti izabiru se:

Za predsjednika:

1. Patricija Radetić

Za članove:

1. Jelena Lučin

2. Sandro Ladavac

3. Dominik Rubeša

4. Helena Doričić

II.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 023-05/13-01/1

Ur. broj: 2156-04-01-13-12

Matulji, 25. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Juračić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=849&mjesto=51211&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr