SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

26.

Na temelju članka 34. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 38/09 i 8/13) i članka 10. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/09 i 16/13), na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Matulji održanoj dana 4. 7. 2013. godine, Općinsko vijeće Općine Matulji donosi

RJEŠENJE
o izboru dva potpredsjednika Općinskog vijeća
Općine Matulji

I.

Za potpredsjednike Općinskog vijeća Općine Matulji izabiru se:

1) IVICA POLJAK, Jurdani, Mučići 28/C,

2) TEDI BABIĆ, Matulji, Dalmatinskih brigada 9.

II.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 021-05/13-01/5

Ur. broj: 2156-04-01-13-14

Matulji, 4. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća Općine Matulji

Slobodan Juračić, ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=846&mjesto=51211&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr