SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 16. Petak, 12. travnja 2013.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

18.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Županije
Primorsko-goranske« broj 26/09, 38/09 i 8/13), Općinsko vijeće na sjednici održanoj 11. travnja 2013. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2013. GODINU

Člana 1.

U Proračunu Općine Matulji za 2013. godinu članak 1. mijenja se i glasi:

OPĆI DIO

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Članak 4., mijenja se i glasi:

Funkcijska klasifikacija proračuna 2013/2

93.148.558,74

planirani iznos


01 Opće javne usluge 7.404.235,00

011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 740.000,00

0111 Izvršna i zakonodavna tijela 740.000,00

013 Opće usluge 6.333.235,00

0131 Opće usluge vezane za službenike 5.097.635,00

0133 Ostale opće usluge 1.235.600,00

016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 331.000,00

0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 331.000,00

03 Javni red i sigurnost 2.473.610,00

032 Usluge protupožarne zaštite 2.473.610,00

0320 Usluge protupožarne zaštite 2.473.610,00

04 Ekonomski poslovi 12.503.000,00

042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 785.000,00

0421 Poljoprivreda 785.000,00

045 Promet 11.598.000,00

0451 Cestovni promet 11.598.000,00

047 Ostale industrije 120.000,00

0473 Turizam 120.000,00

05 Zaštita okoliša 4.139.750,00

051 Gospodarenje otpadom 3.859.750,00

0510 Gospodarenje otpadom 3.859.750,00

052 Gospodarenje otpadnim vodama 120.000,00

0520 Gospodarenje otpadnim vodama 120.000,00

055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 160.000,00

0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 160.000,00

06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 53.308.513,74

061 Razvoj stanovanja 416.383,60

0610 Razvoj stanovanja 416.383,60

062 Razvoj zajednice 39.434.130,14

0620 Razvoj zajednice 39.434.130,14

063 Opskrba vodom 8.940.000,00

0630 Opskrba vodom 8.940.000,00

064 Ulična rasvjeta 1.900.000,00

0640 Ulična rasvjeta 1.900.000,00

066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 2.618.000,00

0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 2.618.000,00

07 Zdravstvo 976.600,00

072 Službe za vanjske pacijente 200.000,00

0722 Specijalističke medicinske usluge 200.000,00

076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 776.600,00

0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 776.600,00

08 Rekreacija, kultura i religija 3.245.850,00

081 Službe rekreacije i sporta 1.360.500,00

0810 Službe rekreacije i sporta 1.360.500,00

082 Službe kulture 1.026.600,00

0820 Službe kulture 1.026.600,00

086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 858.750,00

0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 858.750,00

09 Obrazovanje 7.818.000,00

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 6.823.400,00

0911 Predškolsko obrazovanje 6.320.000,00

0912 Osnovno obrazovanje 503.400,00

092 Srednjoškolsko obrazovanje 962.150,00

0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje 710.000,00

0922 Više srednjoškolsko obrazovanje 252.150,00

094 Visoka naobrazba 12.000,00

0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe 12.000,00

098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 20.450,00

0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 20.450,00

10 Socijalna zaštita 1.279.000,00

101 Bolest i invaliditet 728.000,00

1012 Invaliditet 728.000,00

102 Starost 236.000,00

1020 Starost 236.000,00

107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 315.000,00

1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 315.000,00

Članak 5.

Članak 5. mijenja se i glasi:

1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2013. g. sastavni su dio ovog Proračuna

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 6.

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2013. godinu stupaju na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-01/3

Ur. broj: 2156-04-13-01-01

Matulji, 11. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Željko Grbac, oecc.

 

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mat  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=837&mjesto=51211&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr