SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 8. Petak, 8. ožujka 2013.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

15.

Na temelju članka 14. st. 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) te članka 32. i članka 81. Statuta Općine Matulji (»Službene novine PGŽ« broj 26/ 09, 38/09 i 18/13), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 7. ožujka. 2013. godine, donosi

1. Izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2013. godinu

Članak 1.

U članku 25. st. 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2012. g.(»Službene novine Primorsko- goranske županije« 57/12), riječi« K240109-Sufinanciranje rekonstrukcije državne ceste D-8 u iznosu od 2.000.000,00 kn« zamjenjuju se riječima »K260301- Školska sportska dvorana u iznosu od 2.000.000,00 kn«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-01/7

Ur.broj: 2156-04-13-01-61

Matulji, 7. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Željko Grbac, oec, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=829&mjesto=51211&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr