SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
OPĆINA LOVRAN
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

49.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 , 79/09 i 153/09 - Zakon o vodama, 49/11, 84/ 11 i 90/11) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2012. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/04 i 41/10), u članku 3. stavku 1., tabelarni prikaz iznosa po zonama te vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, mijenja se i glasi:

Iznos po vrsti objekata i uređaja

Zona

Iznos komunalnog doprinosa

Javne površine

Nerazvrstane
ceste

Javna rasvjeta

Groblje

I. zona

138

40

77

8

13

II. zona

120

34

67

7

12

III. zona

90

26

50

5

9

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. g.

Klasa: 011-01/12-01/20

Ur. broj: 2156/02-01-12-1

Lovran, 20. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik

Đurđica Tancabel, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=817&mjesto=51415&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr