SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 53. Četvrtak, 20. prosinca 2012.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

95.

Na temelju članka 19. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine PGŽ« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 24. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 63/08) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Sužbene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09) Gradsko Vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 18. prosinca 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra

Članak 1

Za česticu broj 13422, 1341/2, 13423/1 k.o. Mali Lošinj koja se nalazi u zoni zahvata, a djelomično čine pojas pomorskog dobra daje se koncesija Vodovodu i čisoći Cres Mali Lošinj d.o.o, radi rekonstrukcije obalne linije što uključuje nasipavanje, izradu obalnog zida, a sve radi zaštite vodovodnog i sanitarnog kolektora.

Članak 2

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 934-01/12-01/15

Ur. broj: 2213/01-01-12-5

Mali Lošinj, 18. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=816&mjesto=10005&odluka=95
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr