SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 53. Četvrtak, 20. prosinca 2012.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

81.

Na temelju odredbe članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11 i 130/11) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09) Gradsko Vijeće Grada Malog Lošinja je na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2012. godine, donijelo je

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA GRADNJE
KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA
ZA RAZDOBLJE 2011. - 2013. godine

Članak 1.

U Planu gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2011. - 2013. godine (Službene novine PGŽ broj 24/11, 50/11 i 36/12) (u daljnjem tekstu: Plan),

Članak 4. mijenja se i glasi:

PLAN GRADNJE 2013.

1. A. VODOOPSKRBA

1. Izrada idejnog i glavnog projekta
vodospreme '' NEREZINE 2''. . . . . . . . . . . 220.000

2. Izrada idejnog projekta
vodospreme '' OSOR 2 ''. . . . . . . . . . . . . . . 67.000

3. Izrada idejnog projekta
vodospreme '' ĆUNSKI 2 ''. . . . . . . . . . . . . . . . . 65.000

4. Izrada idejnog projekta
vodospreme ''ARTATORE''. . . . . . . . . . . . . . . . 69.000

5. Izrada idejnog projekta
vodospreme '' SV. JAKOV 2 ''. . . . . . . . . . . . . . 65.000

6. Izrada idejnog projekta
vodoopskrbnog povezivanja otoka Suska
sa otokom Lošinjem i izrada tehnološkog
projekta desalinizacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.000

7. Izgradnja vodospreme i cs
''KALVARIJA 2'' I. faza. . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000

8. Rekonstrukcija vodoopskrbnog
cjevovoda M. Lošinj - V. Lošinj, 3 km. . . . . 3.420.000

9. Dovršetak izgradnje vodoopskrba
Ilovik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.400.000


U K U P N O A. 7.436.000


B.ODVODNJA OTPADNIH VODA

1.Izrada idejnog i glavnog projekta proširenja
sjeverozapadnog dijela naselja Nerezine duž.
2.600 m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000

2.Izrada idejnog i glavnog projekta kanalizacije
naselja Ćunski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000

3.Izrada idejnog projekta odvodnje naselja
Valdarke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.000

4.Izrada idejnog i glavnog projekta proširenja
kanalizacije uvale Čikat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.000

5.Izvedba I faze proširenja kanalizacije
uvale Čikat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000

6.Nastavak izgradnje kanalizacije
Sv.Martin II. faza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000

7.Sanacija kanalizacije Sv. Martin. . . . . . . . . . . . . 200.000

8.Kanalizacija Poljana-projektna
dokumentacija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000

9.Kanalizacija Poljana-gl.kolektor (razlika). . . 1.200.000

10.Izgradnja I. faze kanalizacija naselja
Poljana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200.000

11.Izgradnja-produženje podmorskog ispusta
Nerezine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.400.000

12.Izgradnja kanalizacije Karličeva ul.
u Nerezinama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000

13.Nastavak izgradnje kanalizacije Kaštel
V.faza (ugovoreno). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000

14.Nastavak izgradnje kanalizacije Podjavori -
dionica 5 (ugovoreno). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100.000

15.Nastavak izgradnje kanalizacije Veli Lošinj -
dionica 4 II. faza (ugovoreno). . . . . . . . . . . . . 1.850.000

16.Izrada uličnih priključnih ogranaka. . . . . . . . . . 200.000

17.Sanacija kanalizacije u Zagrebačkoj ul.. . . . . . . 670.000


U K U P N O B. 11.376.000


SVEUKUPNO A. + B. 18.812.000


PLAN FINANCIRANJA A + B =16.112.000 Kn

1.1 Hrvatske vode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.742.000,00

1.2 Grad Mali Lošinj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.980.000,00

1.3 Vodovod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.590.000,00

1.4. Vanjski izvori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000,00

PROJEKT JADRAN

1. Kanalizacija Poljana Mali Lošinj nastavak
u 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.720.000

2. UPOV Kijac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.900.000


U K U P N O 6.620.000


PLAN FINANCIRANJA PROJEKT
JADRAN 6.620.000 kn

a. Kredit Svjetske banke 50%. . . . . . . . . . . . 3.310.000,00

b. Državni prorač. 24%. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.588.800,00

c. Sredstva za razvoj 18,8%. . . . . . . . . . . . . . 1.244.560,00

d. Hrvatske vode 7,2%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476.640,00

Članak 2.

Članak 6. briše se.

Članak 3.

Svi ostali članci Plana ostaju nepromijenjeni.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune objavljuju se u »Službenim novinama PGŽ« i stupaju na snagu 01. 01. 2013. godine.

Klasa: 325-01/12-01/22

Ur. broj: 2213/01-01-12-4

Mali Lošinj, 18. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=816&mjesto=10005&odluka=81
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr