SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 53. Četvrtak, 20. prosinca 2012.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

79.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2012. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2012. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2012. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 50/11, 36/12) u članku 2. briše se i glasi:

Ukupno planirani iznos u kn9.650.674,17

Izvori: komunalna naknada6.810.800,00

višak prihoda134.874,17

vlastiti prihodi356.000,00

naknade za koncesije1.000.000,00

boravišna pristojba950.000,00

donacije5.000,00

kapitalne pomoći Proračuna RH180.000,00

tekuće pomoći PGŽ145.000,00

prihodi po posebnim propisima69.000,00


- ODRŽAVANJE ČISTOĆE
JAVNIH POVRŠINA1.800.000,00

- DDD i VHS255.000,00

- PRIJEVOZ KOM.OTPADA S OTOKA210.000,00

- ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA1.836.000,00

- ODRŽAVANJE FONTANA40.000,00

- ODVODNJA OBORINSKIH VODA250.000,00

- PRIJEVOZ VODE I JAVNI IZLJEVI78.471,57

- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA300.000,00

- REGULACIJA PROMETA180.000,00

- PROMETNA SIGNALIZACIJA101.000,00

- ODRŽAVANJE GROBLJA160.000,00

- ĆIŠĆENJE JAVNIH WC-a39.000,00

- ODRŽAVANJE OBALE1.254.000,00

- JAVNA RASVJETA2.242.202,60

- utrošak el.energije1.340.000,00

- održavanje javne rasvjete682.202,60

- uređenje prigodne božićne rasvjete220.000,00

- ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA905.000,00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kt

ukupno: 9.650.674,17


- Održavanje čistoće javnih površina:

Čišćenje obuhvaća pometanje ulica strojno/ručno, pranje ulica strojno/ručno, čišćenje trave na javno-prometnim površinama, pražnjenje košarica za otpatke; veličine javno prometnih površina s kategorizacijom:

Mali Lošinj I 30.854 m2

Mali Lošinj II 38.301 m2 (uključen Čikat II kat)

Mali Lošinj III 27.002 m2

Mali Lošinj IV 19.764 m2

Veli Lošinj I 4.510 m2

Veli Lošinj II 5.730 m2

Veli Lošinj III 520 m2

Veli Lošinj IV 750 m2

Nerezine I 2.070 m2

Ćunski II 6.317 m2

Unije II 4.033 m2

Unije III 4.033 m2

Susak II 4.297 m2

Susak III 1.220 m2

Ilovik II 6.317 m2

Osor II 3.062 m2

Pranje javno- prometnih površina:

Mali Lošinj 6.645 m2 ručno/ svakodnevno,

Mali Lošinj 20.678 m2 strojno/ 2x tjedno

Veli Lošinj 3.880 m2 strojno/ 2 x tjedno

Nerezine 2.390 m2 strojno/2x tjedno

- Održavanje zelenih površina obuhvaća:

Tekuće održavanje zelenih površina U Malom Lošinju 6.256 m2 , okolna mjesta 3.899 m2 i sadnju novih (Priko i Osor) i vanredno održavanje dijela područja Podjavori u Velom Lošinju; košenje travnatih površina Mali Lošinj 41.308 m2 3x godišnje i okolna mjesta 55. 804 m2 2x godišnje i ,postavljanje i održavanje komunalne opreme (košarica i klupa); održavanje gradskih fontana.

- Čišćenje i održavanje prohodnosti pješačkih staza 184 km i šetnica lungomare 41 km, predviđa dva godišnja prohoda cjelokupne dužine.

Uz lungo mare čiste se košarice i ručno se čiste javne površine svaki dan

- Program održavanja oborinskih kolektora obuhvaća tekuće čišćenje svih oborinskih kolektora 420 kom. i rešetki 231 m ( 3x godišnje) i vanredno održavanje (velike oborinske vode); u Malom Lošinju, Velom Lošinju i Nerezinama.

- Održavanje groblja obuhvaća održavanje čistoće puteva i staza na grobljima, rasvjete i javnih izljeva; bojanje željeznih i drvenih djelova groblja i građevinsko održavanje (zidići i putevi)

- Održavanje nerazvrstanih cesta:

- zimsko održavanje (čišćenje snijega, posipavanje i grecanje)

- održavanje nerazvrstanih cesta i puteva ukupno 232.910,62 kn

staza na groblju Nerezine- 37.039.48 kn

ulica Vladimira Nazora Nerezine -35.261,29 kn

proširenje zavoja u Artatorama - 28.360,63 kn

krpanje rupa u Artatorama-21.448,44 kn

ulica na Kaštelu u Malom Lošinju- 71.339,39 kn

dio ceste na Kalvariji- 39.201,39 kn

- regulacija prometa u svim naseljima

-prometna signalizacija u svim naseljima

- Održavanje groblja obuhvaća redovno i tekuće održavanje groblja

- Prijevoz vode i javni izljevi obuhvaća javne špine

- Čišćenje javnih WC-a u malim mjestima

- Održavanje obale:

a) sa trgovačkim društvom Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o. planirana su sredstva u iznosu od 254.000,00 kn, odnose se na čišćenje plaža kako slijedi:

Porto Šešula-Cuanguski-Mala Draga-Vela Draga-Sunfarn-Krivica-Balvanida-Pijeski od 01.06. do 01.09. svaki drugi dan

Javorna-Kriška-Jamna-Trasorka-Mrtvaška od 01.06. do 01.09. dva puta mjesečno

Koludarac-Bocca Falsa, Murter-vala Inglese-Zabodarski I-II-III-uvala zadnja-Bocca vera od 01.06. do 01.09. tjedno jednom

Bocca vera-Liski-Liska slatina-Studenčić 01. 06. do 01.09. 2x mjesečno

Most Privlaka-Privlaka-Kadin-Zagazinjine-zag. Žalić,- Bojčić-Sv.Martin-M.Valdarke-Valdarke-Riva Valdarke- Val d škure-hotel Punta od 01.06.do 01.09. svaki drugi dan

Vila Diana-glavna plaža-ipod hotela Bellewue-hotel Alhambra-spomenik A.Haračić-željezničko odmaralište- Lanterna od.01.06.do 01.09.svaki drugi dan

Villa Diana- Njemačko groblje-Kredo-Srebrna uvala- Zlatna uvala-Velopin-benzinska od.01.06.do01.09. svaki drugi dan

b) sa trgovačkim društvom Lošinj usluge do.o.- ukupno planirana sredstva u iznosu od 554.000,00 kn odnosi se na:

Mali Lošinj: Sanacija plaže na Čikatu 162.000,00 kn

Platoi i sunčališta, ulazi u more 132.000,00 kn

Uvala Slatina na Čikatu 5
pozicija 126.700,00 kn

Nerezine: sunčalište na Galboki 30.000,00 kn

Artatore: uređenje ulazne plaže 9.000,00kn

uređenje plaže kod tuša 5.000,00 kn

sanacija rizlom 16.000,00kn

sanacija plaža 40.300,00 kn

Održavanje skala i tuševa: 23.000,00kn

Ostalo nespomenuto: 10.000,00kn

b) Grad Mali Lošinj putem povjeravanja poslova iznos od 446.000,00 kn odnosi se na:

Mali Lošinj: uređenje prilazne staze
plaži Valdarke-akcija građana 34.000,00 kn

uređenje stepenica Veli mul 30.500,00 kn

Veli Lošinj: sanacija obale Javorna 59.800,00 kn

Susak: sanacija obale 9.400,00 kn

Sanacija šetnice 30.000,00kn

Nerezine: plaža za invalide 32.100,00 kn

Artatore: mol u Kandiji 12.600,00 kn

sanacija rive 45.500,00 kn

Ilovik: sanacija platoa ispod »Katine«

i sanacija zida kod »Picule« 36.200,00 kn

Plutajuće barijere: Rovenska, Susak, Osor- 25.000,00

Nabavka i postavljanje skala za more i rukohvati: 55.000,00

Utrošak vode na plažama 30.000,00

Ostalo: 45.900,00

- Javna rasvjeta odnosi se na:

- utrošak el. energije 1.340.000,00 kn

- održavanje javne rasvjete 682.202,60 kn

- dekorativna rasvjeta 220.000,00 kn

- Održavanje javnih površina: 905.000,00 kn

a) sa trgovačkim društvom Lošinj usluge planirani je iznos od 570.000,00 kn i odnosi se na:

Mali Lošinj: sanacija Ostromanove ul. 15.700,00 kn

uređenje površine na Bočacu 42.500,00 kn

uređenje staze na Čikatu 21.200,00 kn

nogostup u Creskoj ul. 70.300,00 kn

sanacija zidova Bočac 45.000,00 kn

sanacije ul. Matice Hrvatske 40.200,00kn

san. prolaza Priko-Haračićeva 15.700,00kn

sanacija djela Kaštela 14.000,00kn

sanacija kod LK 9.200,00 kn

sanacija stepenica Malin 18.500,00kn

sanacija kod srednje škole 39.300,00kn

upojni bunar B. Caponi 10.000,00 kn

Ćunski: popravak staze prema Osiri 10.600,00kn

betoniranje staza 44.800,00kn

Nerezine: izvedba stepenice na Trgu 2.500,00 kn

potporni zid prema Podgori 9.700,00 kn

potporni zid Put Škvera 13.300,00 kn

Artatore: tamponiranje desne strane

ceste kod Pastoralonog c. 8.400,00 kn

sanacija ceste- Artatore-aerodrom 12.500,00 kn

Punta Križa: uređenje autob. čekališta 21.400,00kn

sanacija ceste prema Dragi 11.800,00 kn

betoniranje prilaza groblju 22.600,00 kn

Ustrine: sanacija ceste kod groblja 23.200,00 kn

Betoniranje podesta za kontejnere: 36.000,00 kn

Uređenje autobusnih čekaonica: 11.600,00 kn

b) Grad Mali Lošinj putem povjeravanja poslova iznos od 335.000,00 kn i odnosi se na:

Rukohvati i ograde 161.000,00 kn

Ćunski: uređenje dijela površine
prema crkvi-zidovi 60.000,00 kn

Susak: sanacija deponija 17.500,00 kn

Dovoz betona i ostalog mat. za radove
akcija građana na javnoj površini 88.000,00

Ostalo: 8.500,00

Članak 2.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-02/12-01/06

Ur. broj: 2213/01-01-12-4

Mali Lošinj, 18. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=816&mjesto=10005&odluka=79
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr