SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 42. Četvrtak, 25. listopada 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

123.

Na temelju članka 10. stavka 3. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Cres za luke županijskog i lokalnog značaja (»Službene novine PGŽ« broj 11/99, 22/04, 32/ 04, 15/09, 26/09, 24/10), članka 21. stavka 2. Statuta Županijske lučke uprave Cres, članka 28. točka 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 34. sjednici održanoj 25. listopada 2012. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Cres za zaključivanje Ugovora o javnoj nabavi radi
sanacije lukobrana u luci Valun

I.

Daje se suglasnost ravnatelju Županijske lučke uprave Cres za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi radi sanacije lukobrana u luci Valun s ponuditeljem SUN ADRIA d.o.o Rijeka, Rijeka, Bartola Kašića 18 s cijenom ponude od 928.763,10 kn bez PDV-a odnosno 1.160.953,87 kn sa PDV-om.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-41

Rijeka, 25. listopada 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=805&mjesto=00001&odluka=123
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr