SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 36. Četvrtak, 20. rujna 2012.
GRAD MALI LOŠINJ

58.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09, 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 19. rujna 2012. godine, donijelo je

ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE
o stipendiranju studenata

Članak 1.

U Odluci o stipendiranju studenata (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 40/07, 43/09, 6/10)

- mijenja se dosadašnji članak 9 i glasi kako slijedi:

»Dodjela studentskih stipendija vrši se na osnovi sljedećih elemenata:

I- BODOVNA LISTA za studente koji se upisuju na 1. godinu studija

1. USPJEH U OBRAZOVANJU (sve obrazovne godine tijekom srednjoškolskog obrazovanja)

Prosjek ocjena

do 3,49 0 bodova od 4,55 - 4,59 50 bodova

od 3,50 - 3,59 30 bodova od 4,60 - 4,64 51 bod

od 3,60 - 3,64 31 bod od 4,65 - 4,69 52 boda

od 3,65 - 3,69 32 boda od 4,70 - 4,74 53 boda

od 3,70 - 3,74 33 boda od 4,75 - 4,79 54 boda

od 3,75 - 3,79 34 boda od 4,80 - 4,84 55 bodova

od 3,80 - 3,84 35 bodova od 4,85 - 4,89 56 bodova

od 3,85 - 3,89 36 bodova od 4,90 - 4,94 57 bodova

od 3,90 - 3,94 37 bodova od 4,95 - 4,98 58 bodova

od 3,95 - 3,99 38 bodova 4,99 59 bodova

od 4,00 - 4,04 39 bodova 5,00 60 bodova

od 4,05 - 4,09 40 bodova

od 4,10 - 4,14 41 bod

od 4,15 - 4,19 42 boda

od 4,20 - 4,24 43 boda

od 4,25 - 4,29 44 boda

od 4,30 - 4,34 45 bodova

od 4,35 - 4,39 46 bodova

od 4,40 - 4,44 47 bodova

od 4,45 - 4,49 48 bodova

od 4,50 - 4,54 49 bodova

2. ŠKOLOVANJE ZA DEFICITARNO ZANIMANJE 30 bodova

3. VOLONTIRANJE U HUMANITARNIM I DRUGIM DRUŠTVENO KORISNIM AKCIJAMA I SPORTSKA I DRUGA POSTIGNUĆA NA DRŽAVNIM NATJECANJIMA

Za svaku godinu volontiranja 1 bod uz uvjet da kandidat ima najmanji prosjek 3,50.

Maksimalan broj bodova po ovom kriteriju iznosi 5 bodova

Za svako postignuće na državnim natjecanjima među prva tri mjesta 1 bod.

Maksimalan broj bodova po ovom kriteriju iznosi 5 bodova

II - BODOVNA LISTA za studente sa viših godina studija

1. USPJEH U OBRAZOVANJU (zadnja položena godina)

Prosjek ocjena

do 2,49 0 bodova od 3,90 do 3,99 24 boda

od 2,50 - 2,59 10 bodova od 4,00 do 4,09 25 bodova

od 2,60 - 2,69 11 bodova od 4,10 do 4,19 26 bodova

od 2,70 - 2,79 12 bodova od 4,20 do 4,29 27 bodova

od 2,80 - 2,89 13 bodova od 4,30 do 4,39 28 bodova

od 2,90 - 2,99 14 bodova od 4,40 do 4,49 29 bodova

od 3,00 - 3,09 15 bodova od 4,50 do 4,59 30 bodova

od 3,10 - 3,19 16 bodova od 4,60 do 4,69 31 bod

od 3,20 - 3,29 17 bodova od 4,70 do 4,79 32 boda

od 3,30 - 3,39 18 bodova od 4,80 do 4,89 33 boda

od 3,40 - 3,49 19 bodova 4,99 34 boda

od 3,50 - 3,59 20 bodova 5,00 35 bodova

od 3,60 - 3,69 21 bod

od 3,70 - 3,79 22 boda

od 3,80 - 3,89 23 boda

2. GODINA ŠKOLOVANJA

Za upisanu drugu godinu 20 bodova

Za upisanu treću godinu 30 bodova

3.ŠKOLOVANJE ZA DEFICITARNO
ZANIMANJE 30 bodova

4. VOLONTIRANJE U HUMANITARNIM I DRUGIM DRUŠTVENO KORISNIM AKCIJAMA I SPORTSKA I DRUGA POSTIGNUĆA NA DRŽAVNIM NATJECANJIMA

Za svaku godinu volontiranja 1 bod, uz uvjet da kandidat ima najmanje prosjek ocjena 3,50.

Maksimalan broj bodova po ovom kriteriju iznosi 5 bodova

Za svako postignuće na državnim natjecanjima među prva tri mjesta 1 bod.

Maksimalan broj bodova po ovom kriteriju iznosi 5 bodova

Članak 2.

Članak 11. Odluke mijenja se na način da se iza st. 3 dodaje stavak 4 koji glasi:

»Ugovorom o dodjeli stipendije utvrdit će se obveza stipendista da tijekom stipendiranja po pozivu Grada aktivno sudjeluju u humanitarnim i drugim društveno korisnim akcijama na području Grada Malog Lošinja.«

Članak 3.

Članak 12. Odluke mijenja se na način da se u stavku 2. mijenja alineja 5 i glasi:

»- dodatna dokumentacija prilaže se ukoliko je kandidat dijete poginulog ili ranjenog branitelja, korisnik prava na pomoć za uzdržavanje ili aktivan član-volonter humanitarne ili druge organizacije koja provodi društveno korisne programe na području Grada Malog Lošinja.«

Članak 4.

Članak 14. Odluke mijenja se na način da se iza st. 4 dodaje stavak 5 i 6 koji glase:

»Studenti koji diplomiraju u prvoj polovici mjeseca, do zaključno 15. u mjesecu nemaju pravo na isplatu stipendije za isti mjesec.

Studenti koji diplomiraju u drugoj polovici mjeseca imaju pravo na isplatu stipendije za isti mjesec.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 403-01/12-01/34

Ur. broj: 2213/01-01-01-12-4

Mali Lošinj, 19. rujna 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=799&mjesto=10005&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr