SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 36. Četvrtak, 20. rujna 2012.
GRAD MALI LOŠINJ

51.

Na temelju članka 5. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine«, broj 86/12) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ«, broj 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 19. rujna 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o broju etaža koje se mogu ozakoniti na
nezakonito izgrađenoj zgradi

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje broj etaža koje se mogu ozakoniti u postupku koji se provodi na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (N.N., broj 86/12 - u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

Na nezakonito izgrađenoj zgradi izgrađenoj protivno prostornom planu mogu se, protivno prostornom planu, prema odredbi članka 5. stavka 2. Zakona, ozakoniti sve etaže na zgradama koje su izgrađene do 21. lipnja 2011. god., bez obzira da li se nalaze izvan ili unutar građevinskog područja.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi (»Službene novine PGŽ«, broj 34/ 11).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-01/12-01/14

Ur. broj: 2213/01-01-12-4

Mali Lošinj, 19. rujna 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=799&mjesto=10005&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr