SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 35. Četvrtak, 13. rujna 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

108.

Na temelju članka 121. stavak 2. , u vezi s člankom 119. stavkom 1. alineja 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10 i 105/10-ispravak, 90/11, 5/12 i 16/12), članka 28. točka 17. alineja 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ«, broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 33. sjednici od 13. rujna 2012. godine donosi

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole »Jelenje-Dražice«, Dražice

I.

Valentina Colnar, predstavnica osnivača u Školskom odboru Osnovne škole »Jelenje-Dražice«, Dražice, razrješava se dužnosti članice Školskog odbora na vlastiti zahtjev.

II.

Luka Zaharija, imenuje se na dužnost člana Školskog odbora Osnovne škole »Jelenje-Dražice«, Dražice, kao predstavnik osnivača Primorsko-goranske županije.

III.

Mandat novoimenovanom članu Školskog odbora iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata članice umjesto koje je imenovan.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-47

Rijeka, 13. rujna 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=798&mjesto=00001&odluka=108
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr