SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 35. Četvrtak, 13. rujna 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

101.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 90/10), članka 65. stavka 6. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 41/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 33. sjednici održanoj 13. rujna 2012. godine donijela je

ODLUKU
o darivannju nekretnine u vlasništvu Primorsko-goranske županije (k.č. 389/2,
z. k. ul. 297, k.o. Volosko)

I.

Primorsko-goranska županija daruje Domu za starije i nemoćne osobe »Volosko« Opatija nekretninu u Voloskom, Opatija, označenu kao k.č. 389/2 vinograd površine 1035m2, upisanu u z. k. ul. 297 K.O. Volosko, radi izgradnje objekta doma za smještaj starijih i nemoćnih osoba.

II.

Darovanje iz točke I. ove Odluke u interesu je i cilju općeg gospodarskog i socijalnog napretka građana Primorsko-goranske županije.

III.

Ovlašćuje se obnašatelj dužnosti Župana zamjenik Župana Primorsko-goranske županije da sklopi ugovor o darovanju nekretnine iz točke I. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-33

Rijeka, 13. rujna 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=798&mjesto=00001&odluka=101
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr