SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 29. Petak, 27. srpnja 2012.
OPĆINA ČAVLE

26.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 37. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/ 09) Općinski načelnik Općine Čavle, donosi

IZMJENU ODLUKE
o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu
na području Općine Čavle

Članak 1.

Članak 3. stavak 1. Odluke o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu na području Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 10/12) mijenja se i glasi:

Pravo na isplatu jednokratne novčane naknade iz članka 1. Odluke o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu na području Općine Čavle (Sl. nov. PGŽ 10/12), podnositelj zahtjeva će ostvariti temeljem pisanog Zahtjeva, koji podnosi Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i upravu, najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana rođenja djeteta, kojem je potrebno priložiti:

- Izvadak iz matice rođenih za dijete (izvornik na uvid i preslika)

- Uvjerenje MUP-a o prebivalištu za dijete (izvornik na uvid i preslika)

- Uvjerenje MUP-a o prebivalištu roditelja, odnosno posvojitelja, odnosno skrbnika (izvornik na uvid i preslika)

- osobnu iskaznicu podnositelja zahtjeva (izvornik na uvid i presliku)

- broj tekućeg računa ili štedne knjižice podnositelja zahtjeva

Članak 2.

Sve ostale stavke Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova Izmjena Odluke stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/12-01/23

Ur. broj: 2170-03-12-01-5

Čavle, 15. lipnja 2012.

OPĆINSKI NAČELNIK

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=792&mjesto=10008&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr