SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 28. Petak, 20. srpnja 2012.
GRAD MALI LOŠINJ

47.

Na temelju članka 19. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 24. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 63/08) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 18. srpnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji za
posebnu upotrebu pomorskog dobra

Članak 1

U članku 1. Odluke Klasa: 934-01/11-01/09, Urbroj: 2213/01-01-11-5 od 29. srpnja 2011. godine iza riječi«pomorskog dobra« dodaje se »Gradu Malom Lošinju«.

Članak 2

Svi ostali članci Odluke ostaju nepromijenjeni.

Članak 3

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 934-01/12-01/07

Ur. broj: 2213/01-01-12-5

Mali Lošinj, 18. srpnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=791&mjesto=10005&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr