SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 14. Četvrtak, 26. travnja 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

52.

Na temelju članka 9. i 12. stavka 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 28. točke 17. alineje 2. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 29. sjednici održanoj 26. travnja 2012. godine, donijela je

ODLUKU
o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije
u Primorsko-goranskoj županiji

Članak 1.

U Stručno povjerenstvo za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1. dr. sc. Pavao Komadina, predsjednik

2. Loris Rak, član,

3. Lela Momčilović, članica,

4. Vjekoslava Hrvatin Bakić, članica,

5. Antun Grego, član,

6. Duško Dobrila, član,

7. Ivo Šantić, član.

Članak 2.

Zadaci Povjerenstva su:

1. pomoć davatelju koncesije pri pripremi potrebnih analiza i/ili studija opravdanosti davanja koncesije, pri pripremi i izradi uvjeta i dokumentacije za nadmetanje, pravila i uvjeta za ocjenu ponuditelja i primljenih ponuda te kriterija za odabir ponude,

2. analiza projektnog prijedloga koncesije radi utvrđivanja radi li se o projektu javno-privatnog partnerstva, kako

je određen propisima kojima se uređuje javno-privatno partnerstvo,

3. pregled i ocjena pristiglih ponuda,

4. utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije, i obrazloženje tih prijedloga,

5. obavještavanje nadležnog državnog odvjetništva o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra, te

6. obavljanje ostalih poslova potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.

Članak 3.

Članovi Povjerenstva imenuju se na mandat od 2 godine i mogu se ponovno imenovati.

Članak 4.

Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu.

Visinu naknade posebnom odlukom određuje Župan.

Članak 5.

Tehničke, stručne i administrativne poslove za potrebe Povjerenstva obavlja Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-45

Rijeka, 26. travnja 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=777&mjesto=00001&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr