SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 7. Ponedjeljak, 5. ožujka 2012.
GRAD MALI LOŠINJ

9.

Na temelju članka 20.stavak 1. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93, 11/94 i 38/09) i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 29. veljače 2012. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada
Malog Lošinja u 2012. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Malog Lošinja određuju se javne potrebe u tehničkoj kulturi, aktivnosti, poslovi i djelatnosti u tehničkoj kulturi od interesa za Grad Mali Lošinj za koje su osigurana sredstva u Proračunu Grada Malog Lošinja za 2012. godinu, sukladno pojedinačnim programima i aktivnostima udruga dostavljenim na javni poziv za predlaganje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Malog Lošinja za 2012. godinu.

Članak 2.

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje su od značenja za Grad Mali Lošinj, a uključuju:

- poticanje i promicanje tehničke kulture,

- provođenje programa udruga, klubova i Zajednice tehničke kulture u cilju stjecanja tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina namijenjenih odraslima, a posebice djeci i mladeži.

Članak 3.

Ukupna sredstva iz proračuna Grada Malog Lošinja kojima će se zadovoljavati javne potrebe u tehničkoj kulturi na području Grada Malog Lošinja za 2012. godinu iznose 67.000,00 kn.

Članak 4.

Programi javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Malog Lošinja za 2012. godinu provodit će se kroz aktivnosti i projekte, a raspoređuju se na sljedeći način:

1. Astronomsko društvo Leo Brenner 30.000,00 kn

2. Foto klub 15.000,00 kn

3. Auto-klub Lošinj 5.000,00 kn

4. Moto klub 3.000,00 kn

5. Zajednica tehničke kulture 10.000,00 kn

6.. Aeroklub Cumulus 4.000,00 kn

Članak 5.

Nadležni Ured grada i upravljanja gradskom imovinom vrši raspodjelu sredstava nositeljima programa temeljem ugovora i prati njihovo namjensko korištenje.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se za 2012. godinu.

Klasa: 630-01/12-01/01

Ur. broj: 2213/01-01-12-4

Mali Lošinj, 29. veljače 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=770&mjesto=10005&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr