SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 51. Srijeda, 28. prosinca 2011.
OPĆINA DOBRINJ

68.

Na temelju odredbe članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« boj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 18. sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine, donosi

PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH
GRAĐEVINA ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Ovim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Plan), utvrđuje se godišnji program gradnje vodnih građevina na području Općine Dobrinj, procijenjena vrijednost programa i izvori financiranja.

Članak 2.

U 2012. godini na području Općine Dobrinj financirat će se gradnja slijedećih građevina za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, kako slijedi:

a.) Opskrba pitkom vodom

- kapitalni projekt K101303 Koncepcija

razvoja vodoopskrbe 2.250.000,00 kn

- kapitalni projekt K101301 Izgradnja

vodovoda 1.000.000,00 kn

- izgradnja dijela mjesnih vodovodnih mreža

b.) Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

- kapitalni projekt K101302 Izgradnja

kanalizacije - Dobrinj 200.000,00 kn


UKUPNO 3.450.000,00 kn

Godišnji Plan financirat će se iz sredstava Proračuna Općine Dobrinj za 2012. godinu od:

- naknada za priključak 680.000,00 kn

- vodni doprinos 75.000,00 kn

- naknada za razvoj »Ponikve« 500.000,00 kn

- ostali prihodi proračuna 2.195.000,00 kn


UKUPNO 3.450.000,00 kn

Članak 3.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-12-16

Dobrinj, 21. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Alen Šamanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=761&mjesto=51514&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr