SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 51. Srijeda, 28. prosinca 2011.
OPĆINA DOBRINJ

63.

Na temelju čl. 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 36/09 i 49/09) članak 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske

županije« broj 35/09) i članak 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 35/09) Vijeće Općine Dobrinj, na 18. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba socijalne zaštite na području
Općine Dobrinj u 2012. godini

Članak 1.

Ovim programom 1009 osigurava se zaštita i pomaganje osobama koje su ugrožene ili nemoćne, koje ne mogu niti same niti uz pomoć članova obitelji zadovoljiti svoje osnovne potrebe zbog nepovoljnih imovinskih, gospodarskih, socijalnih ili drugih razloga.

Općina Dobrinj nastoji povećati opći životni standard socijalno ugroženih građana i njihovih obitelji, odnosno pomoći pojedincima i obiteljima, kojima zbog različitih uzroka takva pomoć treba.

Ovim aktivnostima (A) se socijalnu skrb pruža u skladu s pojedinačnim odlukama i temeljem akata Općinskog vijeća donešenih slijedom razrađenih prijedloga Odbora za odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu u slijedećim iznosima:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Raspoređivanje sredstava iz članka 1. obavlja Jedinstveni upravni odjel na temelju pravovaljanih akata Općinskog vijeća, ugovora te druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskih planova udruga koji su obavezni svake godine dostaviti Općini Dobrinj za narednu godinu, a najkasnije do 28. veljače izvršenje financijskog plana za prethodnu godinu.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-12-11

Dobrinj, 21. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Alen Šamanić, v.r.

 

Godišnji Program javnih potreba socijaln  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=761&mjesto=51514&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr