SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 51. Srijeda, 28. prosinca 2011.
OPĆINA DOBRINJ

61.

Na temelju članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 36/09 i 49/09), čl. 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 35/09) Vijeće Općine Dobrinj, na 18. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u obrazovanju na području
Općine Dobrinj u 2012. godini

Članak 1.

Ovim programom 1007 utvrđuju se oblici aktivnosti i projekata te opseh istih na području Općine Dobrinj:

- društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta provodi se organizirani predškolski odgoj,

- sufinanciranje izbornih programa i drugih aktivnosti u oblasti osnovnog obrazovanja, poticanje stipendiranja i nagrađivanja darovitih i uspješnih učenika, te stvaranje uvjeta za nesmetano zadovoljenje svih potreba u ovoj oblasti,

- sufinanciranje prijevoza za srednje škole i fakultete izvan otoka i ostalo, po potrebi.

Članak 2.

Temeljem potreba i interesa stanovništva Općine Dobrinj Dječji vrtić u Polju provodi ogranizirani predškolski odgoj i to ostvarivanjem primarnog programa od 9 sati, na način i kakvoćom koji su propisani normativima djelatnosti (prehrana,zdravstvena zaštita i dr.) Dječji vrtić »Katarina Frankopan« Krk organiziran je kao ustanova osnivača Grada Krka, a općina Dobrinj sufinancira u potpunosti područni Dječji vrtić Polje čiji dio pokriva teritorij općine, kao i ostale područne vrtiće za roditelje kojima je to pogodnije, pa i ostale predškolske ustanove kad se za to ukaže potreba.

U osnovnoškolskom obrazovanju, osim redovnog financiranja izbornih programa informatike i stranih jezika, izvanškolskih aktivnosti poput škole klavira, nogometa i ostalih sportova, plesa i sličnog, planira se i proširenje škole koja je sada osmogodišnja.

Učenicima i studentima koji putuju izvan otoka Ministarstvo mora,prometa i infrastrukture - Uprava za otoke podmiruje troškove putovanja do prve stanice na kopnu, prijevoznik »Autotrans« daje komercijalni popust od 50 % na cijenu dnevne karte do odredišta, a razliku koja ostaje za uplatu sufinanciraju općina i roditelji sa po 50 % kao mjesečnu ili vikend čip kartu.

Za provođenje ovih navedenih redovnih aktivnosti (A), tekućih (T) i kapitalnih projekata (K) osiguravaju se sredstva u proračunu kako slijedi:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 3.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj, u skladu sa ovim programom, a temeljem ugovora i pravovaljane dokumentacije, vrši raspored sredstava.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-12-09

Dobrinj, 21. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Alen Šamanić, v.r.

 

Godišnji Program javnih potreba u obrazo  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=761&mjesto=51514&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr