SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 38. Petak, 18. studenog 2011.
OPĆINA DOBRINJ
Moscenicka_draga-001

50.

Temeljem članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) te članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 17. sjednici, održanoj dana 14. studenoga 2011. godine, donijelo je

II. IZMJENE
Godišnjeg Programa izgradnje vodovoda i kanalizacije
na području Općine Dobrinj za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu izgradnje vodovoda i kanalizacije na području Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 53/10) čl. 1. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za program 1013 izgradnje vodovoda i kanalizacije osiguravaju se u Proračunu Općine Dobrinj na stavkama:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

 

Članak 3.

Ove Izmjene programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-161/01

Ur. broj: 2142-04-11-05-31

Dobrinj, 14. studenoga 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Alen Šamanić, v. r.

 

II. Izmjene Godišnjeg Programa izgradnje  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=748&mjesto=51514&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr