SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 38. Petak, 18. studenog 2011.
OPĆINA DOBRINJ
Moscenicka_draga-001

46.

Na temelju članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) i članak 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) Vijeće Općine Dobrinj na 17. sjednici održanoj dana 14. studenoga 2011. godine, donijelo je

I. IZMJENE
Godišnjeg Programa javnih potreba u zdravstvu
na području Općine Dobrinj za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u zdravstvu na području općine Dobrinj za 2011. godinu 1008 (»Službene novine PGŽ« broj 53/10) čl. 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za provođenje redovnih aktivnosti (A) i tekućeg projekta iz prethodnog članka osiguravaju se u proračunu Općine Dobrinj za 2011. godine i utrošiti će se kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

 

 

Članak 2.

Ove Izmjene programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-161/01

Ur. broj: 2142-04-11-05-27

Dobrinj, 14. studenoga 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Alen Šamanić, v. r.

 

I. Izmjene Godišnjeg Programa javnih pot  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=748&mjesto=51514&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr