SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 37. Ponedjeljak, 14. studenog 2011.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from DOBRINJ 4904..4904

36.

Na temelju članka 4. stavka 4. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 90/11) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 17. sjednici održanoj dana 14. studenoga 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o broju etaža koje se mogu ozakoniti na
nezakonito izgrađenoj zgradi

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje broj etaža koje se mogu ozakoniti u postupku koji se provodi na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Članak 2.

Na nezakonito izgrađenoj zgradi izgrađenoj protivno prostornom planu može se, protivno prostornom planu, prema odredbi članka 4. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, osim dvije etaže od kojih je druga potkrovlje, ozakoniti još dvije etaže od kojih je druga potkrovlje, ako se takva zgrada nalazi unutar građevinskog područja i još jedna etaža, ako se takva zgrada nalazi izvan građevinskog područja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-29/17

Ur. broj: 2142-04-01-11-2

Dobrinj, 14. studenoga 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Alen Šamanić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=747&mjesto=51514&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr