SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 35. Četvrtak, 27. listopada 2011.
OPĆINA DOBRINJ
Moscenicka_draga-001

35.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 16. sjednici održanoj dana 6. listopada 2011. godine, donijelo je

O D L U K U
o prihvaćanju »Sporazuma o sufinanciranju projekta
nabave kapitalne neinvazivne kardiološke opreme«
za potrebe Thalassotherapie Opatija

Članak 1.

Ovom se Odlukom prihvaća »Sporazum o sufinanciranju projekta nabave kapitalne neinvazivne kardiološke opreme: kompjutorizirana CT angiografija (MSCT) i magnetska rezonancija (MRI)« za potrebe Thalassotherapie Opatija.

Članak 2.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da u ime Općine Dobrinj potpiše Sporazum iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-29/16

Ur. broj: 2142-04-01-11-7

Dobrinj, 6. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Alen Šamanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=745&mjesto=51514&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr