SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 20. Četvrtak, 7. srpnja 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

100.

Na temelju članka 3. stavak 1. Odluke o osnivanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova (»Službene novine PGŽ« broj 17/07), članka 28. točka 17. podstavak 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština na 23. sjednici od 7. srpnja 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o imenovanju članova/ica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova

Članak 1.

U Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1.Antonija Pintar - za članicu
- Vesna Penić- za zamjenicu

2.Irene Gregorović-Filipčić - za članicu
- Dragana Karan Popović - za zamjenicu

3.Ines Lazarević Rukavina - za članicu
- mr. sc. Tihana Turčinović - za zamjenicu

4.Ivanka Bralić - za članicu
Majda Burić - za zamjenicu

5.Sanja Drakulič - za članicu
- Renata Tomić - za zamjenicu

6.Jadranka Tomašić - za članicu
Marica Njegovan - za zamjenicu

7.Sanja Tamarut - za članicu
Vojko Braut - za zamjenika

8.Gabrijela Gorjanac Kapša - članica Županijske skupštine, za članicu
- Loris Rak - član Županijske skupštine, za zamjenika

9.Ljiljana Mataija Gulić - koordinatorica za ravnopravnost spolova u Uredu državne uprave u Primorsko- goranskoj županiji.

Članak 2.

Predsjednika/icu i potpredsjednika/icu Povjerenstva biraju članovi Povjerenstva na konstituirajućoj sjednici.

Povjerenstvo je konstituirano izborom predsjednika/ice.

Članak 3.

Mandat članova/ica Povjerenstva je četiri godine računajući od dana imenovanja.

Članak 4.

Članovi/ice Povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu sukladno Odluci o naknadama članova Županijske skupštine i članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 18/05, 19/06 i 48/09).

Članak 5.

Stručni i administrativni poslovi za Povjerenstvo obavljaju se u Uredu Županije.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom imenovanja, a objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-04/11-01/5

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11-65

Rijeka, 7. srpnja 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=730&mjesto=00001&odluka=100
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr