SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 14. Petak, 13. svibnja 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

65.

Na temelju članka 11. i 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 85. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09) i sukladno Strateškim smjernicama rada Primorsko-goranske županije 2009-2013. godine (»Službene novine PGŽ« broj 44/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 22. sjednici od 12. svibnja 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o prihvaćanju »Projekta nabave kapitalne neinvazivne kardiološke opreme: kompjuterizirana CT angiografija (MSCT) i magnetska rezonanca (MRI)« za potrebe
Thalassotherapie Opatija

I.

Ovom se Odlukom prihvaća »Projekt nabave kapitalne neinvazivne kardiološke opreme: kompjuterizirana CT angiografija (MSCT) i magnetska rezonanca (MRI)« za potrebe Thalassotherapie Opatija.

II.

Sredstva za sufinanciranje Projekta iz točke I. ove Odluke osigurat će se u Proračunu Primorsko-goranske županije u razdoblju 2011.-2013. godine, u visini od 44% ukupne vrijednosti opreme, a najviše do iznosa od 9.000.000,00 kuna za čitavo razdoblje.

III.

Sredstva za sufinanciranje Projekta iz točke I. ove Odluke osigurana su u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2011. godinu u iznosu od 3.000.000,00 kuna u sklopu slijedećih projekata:

. 42 03 01 Održavanje i opremanje ustanova kojih je osnivač Županija, u iznosu od 1.760.000,00 kn;

. 42 04 12 Financiranje djelatnosti zdravstvenih ustanova, u iznosu od 1.240.000,00 kn.

IV.

Obvezuje se Thalassotherapia Opatija da do 30. rujna 2011. godine započne s postupkom javne nabave opreme iz točke I. ove Odluke.

Ako u roku iz stavka 1. ove točke Thalassotherapia Opatija ne započne postupak javne nabave, sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2011. godinu, bit će prenamijenjena za druge namjene.

V.

Primorsko-goranska županija će s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi i Thalassotherapiom Opatija sklopiti Sporazum o sufinanciranju »Projekta nabave kapitalne neinvazivne kardiološke opreme: kompjuterizirana CT angiografija (MSCT) i magnetska rezonanca (MRI)«.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije na potpisivanje Sporazuma iz stavka 1. ove točke Odluke.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/4

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11/36

Rijeka, 12. svibnja 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Marinko Dumanić

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=724&mjesto=00001&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr