SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 12. Petak, 29. travnja 2011.
OPĆINA DOBRINJ
Moscenicka_draga-001

7.

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08) i članka 49. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09), Općinski načelnik Općine Dobrinj, dana 22. prosinca 2010. godine, donio je

GODIŠNJI PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Dobrinj za 2011. godinu

I. Uvodne odredbe

1. Ovim godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Dobrinj za 2011. godinu uređuje se:

a) plan redovitog upravljanja pomorskim dobrom

b) sredstva za redovito upravljanje pomorskim dobrom

c) popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti koje se mogu obavljati na području pomorskog dobra Općine Dobrinj

d) mikrolokacije za obavljanje djelatnosti pod c) ove točke

2. Ovaj Godišnji plan usklađen je s godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko goranske županije, u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja u smislu čl. 5., st. 2. Uredbe.

II. Plan redovitog upravljanja pomorskim dobrom

1. U smislu ovog Godišnjeg plana pod redovitim upravljanjem pomorskim dobrom smatra se briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj uporabi.

2. U 2011. godini Općina će poduzeti mjere na zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj uporabi kako slijedi:

a) uređenja morske obale i pomorskog dobra (procijenjena vrijednost 255.000,00 kn)

III. Sredstva za redovito upravljanje pomorskim dobrom

1. Za provedbu mjera redovitog upravljanja pomorskim dobrom u smislu točke II 1. ovog Godišnjeg plana koristit će se sredstva u procijenjenom iznosu od 255.000,00 kuna.

2. Sredstva iz st. I. ove točke osigurati će se iz izvora kako slijedi:

a) sredstva od naknada za koncesije na pomorskom dobru na području Općine Dobrinj koja pripadaju Općini 25.000,00 kuna.

b) sredstva od naknada za koncesijska odobrenja na području Općine Dobrinj 130.000,00 kuna.

c) sredstva iz Proračuna Općine za 2011. godinu namijenjena za redovito upravljanje pomorskim dobrima na području Općine Dobrinj 100.000,00 kuna.

Klasa: 022-05/10-32/01

Ur. broj: 2142-04-02-10-61

Dobrinj, 22. prosinca 2010.

Općinski načelnik
Neven Komadina, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=722&mjesto=51514&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr