SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
OPĆINA DOBRINJ
Moscenicka_draga-001

1.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08) i članka 49. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09), Općinski načelnik Općine Dobrinj, dana 10. siječnja 2011. godine, donio je

P L A N
prijma u službu za Općinu Dobrinj u 2011. godini

Članak 1.

Plan prijma u službu odnosi se na Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj.

Članak 2.

Plan prijma utvrđuje se za 2011. godinu (kratkoročni plan).

Članak 3.

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu na dan 31. prosinca 2010. godine, potreban broj službenika na neodređeno vrijeme te potreban broj službenika na određeno vrijeme i vježbenika naveden je u tablici, koja je sastavni dio ovoga Plana.

Članak 4.

Radna mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu popunjavaju se u skladu s osiguranim financijskim sredstvima temeljem rješenja pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 5.

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj u 2011. godini stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/11-32/01

Ur. Broj: 2142-04-02-11-3

Dobrinj, 10. siječnja 2011.

Općinski načelnik Općine Dobrinj
Neven Komadina v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=717&mjesto=51514&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr