SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 3. Srijeda, 2. veljače 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

6.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10 i 105/10), članka 28. točka 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 19. sjednici održanoj dana 27. siječnja i 1. veljače 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o utvrđivanju Prijedloga mreže srednjoškolskih ustanova
i programa obrazovanja za ustanove kojima je osnivač
Primorsko-goranska županija

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se Prijedlog mreže srednjoškolskih ustanova i programa obrazovanja za ustanove kojima je osnivač Primorsko-goranska županija (nastavno: Prijedlog mreže).

Prijedlog mreže iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se za područje Grada Rijeke, priobalja, otoka Cresa, Krka, Lošinja i Raba te Gorskoga kotara.

Članak 2.

Ovim Prijedlogom mreže utvrđuju se naziv srednjoškolske ustanove, sjedište, obrazovni sektor, programi obrazovanja koje će srednjoškolske ustanove provoditi uključujući i posebne programe za učenike s teškoćama, za učenike pripadnike nacionalnih manjina, te programe obrazovanja odraslih.

Članak 3.

Utvrđuje se da su srednje škole s otežanim uvjetima rada škole na otocima, u brdsko-planinskim i slabo prometno povezanim područjima.

Broj učenika po razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u srednjim školama iz stavka 1. ovog članka može biti manji od broja predviđenog Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja za škole na ostalim područjima.

Srednje škole iz stavka 1. ovog članka su škole na području Gorskog kotara i otoka Cresa, Krka, Lošinja i Raba.

Članak 4.

Zadržava se postojeći ustroj srednjoškolskih ustanova kojima je osnivač Primorsko-goranska županija, osim sljedećih škola na području Grad Rijeke:

n Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja, Braće Branchetta 11a, Rijeka,

n Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja, Jože Vlahovića 10, Rijeka.

Škole iz stavka 1. ovog članka spajaju se u jednu školu pod nazivom Strojarsko-brodograđevna i obrtnička škola, sa sjedištem na adresi Jože Vlahovića 10, Rijeka.

Članak 5.

Medicinska škola u Rijeci preseljava se u zgradu na adresi Braće Branchetta 11a, Rijeka.

Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci, Šetalište XIII. divizije 75, dio programa obavljat će u prostoru zgrade Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci, Gajeva 1.

Članak 6.

Na području Primorsko-goranske županije djelatnost srednjoškolskog odgoja i obrazovanja obavljat će sljedeće srednjoškolske ustanove čiji je osnivač Primorsko-goranska županija:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 7.

Prijedlog mreže učeničkih domova kojima je osnivač Primorsko-goranska županija čine sljedeći učenički domovi:

n Učenički dom »Podmurvice«, Branka Blečića 3, Rijeka,

n Učenički dom Kvarner, Vukovarska 12, Rijeka,

n Dom učenika Sušak, Drage Gervaisa 34, Rijeka,

n Učenički dom Lovran, 43. istarske divizije 3, Lovran.

Učenički domovi koji nisu samostalne ustanove nego djeluju pri srednjim školama jesu:

n Učenički dom Tomislav Hero pri Pomorskoj školi Bakar,

n Učenički dom Željezničko tehničke škole Moravice.

Članak 8.

Utvrđuje se da je osnivač sljedećih srednjoškolskih ustanova:

n Salezijanske klasične gimnazije - Hrvatska Salezijanska provincija,

n Ženskog učeničkog doma Marije Krucifikse Kozulić - Družba sestara Presvetog Srca Isusova.

Srednjoškolske ustanove iz stavka 1. ovog članka financiraju se kroz decentralizirane funkcije Primorsko-goranske županije.

Članak 9.

Uz objekte srednjoškolskih ustanova iz članka 6. i 7. ove Odluke, Planom razvojnih programa Primorsko-goranske županije za razdoblje 2010. - 2013. godine i Strateškim smjernicama rada Primorsko-goranske županije 2009. - 2013. godine, (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 44/09) planira se izgradnja i dogradnja novih objekata srednjoškolskih ustanova u kojima će se provoditi srednjoškolsko obrazovanje, kako slijedi:

n izgradnja nove zgrade gimnazije sa sportskom dvoranom i vanjskim igralištima, u koju bi se preselila Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka.

n dogradnja i rekonstrukcija zgrade Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci i izgradnja višenamjenske školske sportske dvorane,

n dogradnja i rekonstrukcija zgrade u kojoj djeluju Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju i Prirodoslovna i grafička škola Rijeka.

ŠKOLOVANJE UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Članak 10.

Rad s djecom s teškoćama u razvoju organizirat će se u skladu sa člankom 65. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i člankom 47. Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Programi za obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju provodit će se u posebnim razrednim odjelima u sljedećim srednjim školama:

n Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka, Ivana Filipovića 2, Rijeka, za učenike s većim motoričkim teškoćama i tjelesnim invaliditetom,

n Graditeljska škola za industriju i obrt, Podhumskih žrtava 4, Rijeka, za učenike s organski uvjetovanim poremećajem u ponašanju i progredirajućim psihopatološkim stanjima.

ŠKOLOVANJE UČENIKA NA JEZIKU I PISMU NACIONALNIH MANJINA

Članak 11.

Odgoj i obrazovanje učenika pripadnika nacionalnih manjina ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i drugim propisima u Srednjoj talijanskoj školi - Rijeka / Scuola media superiore italiana - Fiume, Erazma Barčića 6, Rijeka.

OBRAZOVANJE ODRASLIH

Članak 12.

Djelatnost obrazovanja odraslih osoba ostvarivat će se u skladu s odredbama Zakona o odgoja i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama i Zakona o obrazovanju odraslih u sljedećim srednjim školama:

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a proslijedit će se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

Klasa: 021-04/11-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-11-19

Rijeka, 2. veljače 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

Odluka o utvrđivanju Prijedloga mreža sr  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=713&mjesto=00001&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr