SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 3. Srijeda, 2. veljače 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

10.

Na temelju članka 28. točke 14. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09), a u svezi s točkom I. Odluke o pristupanju Primorsko- goranske županije međuregionalnoj inicijativi »Srednjoeuropski prometni koridor (CETC)« (»Službene novine PGŽ« broj 15/010) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 19. sjednici održanoj dana 27. siječnja i 1. veljače 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o prihvaćanju inicijative za potpisivanje
Deklaracije o Srednjoeuropskom prometnom koridoru (CETC - ROUTE 65)

I.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 22. travnja 2010. godine donijela ja Odluku o pristupanju Primorsko-goranske županije međuregionalnoj inicijativi »Srednjoeuropski prometni koridor (CETC)« (»Službene novine PGŽ« broj 15/10), kojemu je cilj stvoriti transportni koridor sa svrhom ujednačavanja svih vrsta transporta te stvaranje mogućnosti za dinamičan razvoj regija na koridoru čineći ga istovremeno europskim logističkim i transportnim lancem.

II.

Primorsko-goranska županija prihvaća inicijativu za potpisivanje Deklaracije o Srednjoeuropskom prometnom koridoru (CETC - ROUTE 65) (u daljnjem tekstu: CETC - ROUTE 65) te će:

- se zalagati za unapređenje (učvršćenje) harmoniziranosti (koherentnosti) CETC - ROUTE 65 na području Republike Hrvatske s europskim transportnim sustavom,

- inicirati i podupirati zajedničke inicijative i projekte na području Republike Hrvatske koji jačaju gospodarski razvoj uzduž CETC - ROUTE 65,

- promovirati razvoj CETC - ROUTE 65 sukladno ideji zelenih koridora na međunarodnoj razini.

III.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da nakon stupanja na snagu ove Odluke potpiše tekst Deklaracije iz točke II. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-11-28

Rijeka, 2. veljače 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=713&mjesto=00001&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr