SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 56. Četvrtak, 24. prosinca 2009.
OPĆINA MATULJI
73

59.

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2009. godine, donosi

ODLUKU
o Izmjeni Odluke o poslovnom prostoru
u vlasništvu Općine Matulji

Članak 1.

U Odluci o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/09) u članku 8. točka 15. briše se u cijelosti, a u istom članku numeracija točaka 16., 17., 18., 19. i 20. mijenja se u 15., 16., 17., 18. i 19.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/09-01/15

Ur. broj: 2156-04-09-1

Matulji, 17. prosinca 2009-

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća

Željko Grbac, oec., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=650&mjesto=51211&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr