SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 56. Četvrtak, 24. prosinca 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
73

154.

Na temelju točke VI. Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2009. godini (»Narodne novine« broj 08/09), članka 52. točke 25. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/ 09) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 41/ 09), Župan Primorsko-goranske županije dana 21. prosinca 2009. godine, donio je

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE
o visini novčanog iznosa za podmirenje troškova grijanja na drva i rasporedu sredstava jedinicama lokalne
samouprave za podmirenje troškova stanovanja
korisnicima koji se griju na drva u 2009. godini

I.

U Odluci o visini novčanog iznosa za podmirenje troškova grijanja na drva i rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2009. godini (»Službene novine PGŽ« broj 35/09), u točki IV. »Raspored sredstava jedinicama lokalne samouprave za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2009. godini«, mijenja se i glasi:

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/09-07-29

Ur. broj: 2170/1-05-01/6-09-21

Rijeka, 21. prosinca 2009.

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka o izmjeni Odluke o visini novčano  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=650&mjesto=00001&odluka=154
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr